ZOLL

ZOLL AutoPulse wspomaganie RKO

Model: AP HOSPITAL KIT

AutoPulse to kompleksowe rozwiązanie sprzętowe firmy ZOLL zapewniające minimalizowanie przerw w uciskaniu klatki piersiowej, właściwe ukrwienie serca i mózgu oraz ciągły ucisk w trakcji transportu pacjenta.

ZOLL AutoPulse to urządzenie do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej. Dzięki unikalnemu mechanizmowi ucisku całej klatki piersiowej ZOLL AutoPulse zapewnia właściwą kompresje mięśnia sercowego, jak również wspomaganie wymiany gazowej. Dodatkowo automatyczne dopasowanie do pacjenta gwarantuje minimalizację powikłań przy prowadzeniu RKO. ZOLL AutoPulse jest idealnym rozwiązaniem w sytuacji konieczności transportu pacjenta z NZK do pracowni kardiologii inwazyjnej, pozwala uzyskać nieosiągalny przy manualnej resuscytacji poziom perfuzji wieńcowej i mózgowej, co stwarza szanse przywrócenia krążenia spontanicznego oraz radykalnie zmniejsza ryzyko powikłań neurologicznych.Dodatkowe efekty terapeutyczne można uzyskać dzięki bezprzewodowej synchronizacji z defibrylatorem ZOLL X Series Advanced i ZOLL R Series.

Autopulse to kompleksowe rozwiązania sprzętowe firmy ZOLL zapewniające:

Minimalizowanie przerw w uciskaniu klatki piersiowej 

Urządzenie do mechanicznego ucisku klatki piersiowej ZOLL AutoPulse® prowadzi ciągłe uciskanie o stałej częstości i głębokości. Sterowany mikroprocesorem czujnik automatycznie określa wielkość, kształt i opór klatki piersiowej pacjenta, wyliczając siłę konieczną do uzyskania właściwej głębokości uciśnięć,

Właściwe ukrwienie serca i mózgu 

AutoPulse, dzięki unikalnemu uciskowi obwodowemu, pozwala uzyskać nieosiągalny przy manualnej / punktowej RKO poziom perfuzji wieńcowej i mózgowej, co stwarza szanse przywrócenia krążenia spontanicznego oraz radykalnie zmniejsza ryzyko powikłań neurologicznych, 

Ciągły ucisk także w trakcie transportu pacjenta 

AutoPulse, w przeciwieństwie do manualnego ucisku, pozwala na nieprzerwane prowadzenie RKO w trakcie transportu pacjenta: w ambulansie oraz podczas przenoszenia po schodach. Praca możliwa także w trakcie zabiegów PCI na oddziałach kardiologii inwazyjnej 

Najczęściej wybierane

Ostatnio oglądane