ZOLL

Transmisja danych z defibrylatorów RescueNet Medgate ZOLL

Model: 2609933014 komplet

Telemedyczna platforma internetowa do transmisji danych medycznych w warunkach przedszpitalnych.

Zapisy EKG oraz parametry życiowe pacjenta mogą być przesłane bezprzewodowo z domu pacjenta, ambulansu lub miejsca zdarzenia do centralnego serwera Medgate. Dostęp do danych jest możliwy w dowolnym czasie i miejscu na komputerze podłączonym do Internetu, poprzez zabezpieczone kluczem, loginem i hasłem zalogowanie się do systemu.

Przesłanie diagnostycznego 12-odprowadzeniowego zapisu EKG oraz parametrów życiowych i ich trendów w trakcie działań przedszpitalnych umożliwia wczesną konsultację specjalistyczną w zakresie:

 • Diagnostyki zawału serca i wdrożenia właściwych procedur terapeutycznych przez oddziały hemodynamiki
 • Oceny stanu pacjenta w przypadkach zagrożenia życia i/lub urazów wielonarządowych przez Centra Urazowe i Szpitalne Oddziały Ratunkowe
 • Wspomaganie Zespołów Ratownictwa Medycznego przez właściwego koordynatora / konsultanta medycznego

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU:

 • Scentralizowany odbiór i archiwizacja przedszpitalnych diagnostycznych zapisów EKG i trendów funkcji życiowych z defibrylatorów ZOLL.
 • Możliwość telemetrycznego monitorowania funkcji życiowych w czasie rzeczywistym (SpO2, NIBP, etCO2, częstość oddechów, etc.), aktualizacja w odstępach 30-sekundowych.
 • Alarm wizualny i dźwiękowy odbioru EKG z automatycznym powiadomieniem SMS na telefon lekarza dyżurnego.
 • Automatyczny wydruk raportów po zakończeniu transmisji danych.
 • Funkcja retransmisji zapisu EKG w postaci załącznika PDF poczty elektronicznej na zaprogramowane adresy e-mail.
 • Przeglądanie 12-odprowadzeniowych zapisów EKG i wyników automatycznej analizy EKG.
 • Funkcja pomiarów amplitudowo-czasowych zapisu EKG.
 • Możliwość wprowadzania opisów i komentarzy do rekordów pacjenta.
 • Czytelne trendy graficzne i tabelaryczne parametrów życiowych.
 • Możliwość importowania do rekordów pacjenta dodatkowych dokumentów (zapisów EKG, obrazów RTG/USG, itp.).
 • Lista pacjentów zawierająca wszystkie rekordy odebrane w systemie z wyszczególnieniem daty, rodzaju transmisji (EKG lub trendy życiowe) oraz identyfikatora urządzenia nadawczego.
 • Przeglądanie danych na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu, wejście do systemu zabezpieczone kluczem sprzętowym, loginem i hasłem.
 • Uprawnienia dostępu dla poszczególnych ośrodków odbiorczych administrowane na poziomie serwera, możliwość różnicowania uprawnień przez administratora systemu.
 • Możliwość elastycznego włączania/wyłączania ośrodków współpracujących oraz nielimitowanej liczby defibrylatorów

 

Najczęściej wybierane

Ostatnio oglądane