ZOLL

Zastawka oddechowa ZOLL ResQPOD ITD

ResQPOD® ITD to proste, nieinwazyjne urządzenie, które reguluje ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo­-oddechowej.

W celu poprawy perfuzji ResQPOD ITD obniża ciśnienie w klatce piersiowej ograniczając niepotrzebny dopływ powietrza do klatki piersiowej jaki następowałby normalnie w fazie relaksacji po ucisku. Mniejsze ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej (lub próżnia) zwiększają napływ krwi do komór serca (preload), obniżają ciśnienie wewnątrzczaszkowe (ICP) i poprawia przepływ krwi do mózgu i ważnych narządów. Badania kliniczne wykazały, że połączenie ResQPOD ITD z wysokiej jakości RKO daje:

  • Poprawę przeżywalności w NZK o minimum 25% 1
  • Zwiększają napływ krwi do serca 2
  • Zwiększają przepływ krwi do mózgu 3

1 Lurie KG, et al. Chest. 1998;113(4):1084­1090.
2 Yannopoulos D, et al. Resuscitation. 2015;94:106­113.
3 Langhelle A, et al. Resuscitation. 2002;52:39­48.

Najczęściej wybierane

Ostatnio oglądane