Paramedica Polska

PCK zestaw do bezpiecznej konikotomii

Model: 100/465/060

Jednorazowy, jałowy zestaw ratunkowy PCK do konikotomii przezskórnej zawiera wszystkie elementy niezbędne do wykonania tego zabiegu, w tym rurkę konikotomijną o rozmiarze 6.0 mm, która umożliwia pacjentowi samodzielne oddychanie lub sztuczną wentylację. Zestaw przeznaczony jest dla pacjentów powyżej 12 roku życia.

Rurka konikotomijna o rozmiarze 6.0 mm z mankietem uszczelniającym Soft Seal wyposażona jest w zintegrowaną igłę/mandryn/rozszerzadło, umożliwiającą błyskawiczne wprowadzenie jej do tchawicy. Igła zawiera sprężynujący mandryn bezpieczeństwa służący do wskazywania położenia jej końca podczas zabiegu i jednoznacznie potwierdzający penetrację tchawicy.

Rurka konikotomijna umożliwia pacjentowi samodzielne oddychanie lub sztuczną wentylację przy wykorzystaniu 15 mm łącznika rurki. Igła Veressa wyposażona jest we wskaźnik sygnalizujący bezpieczne wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą, chroni przed uszkodzeniem tchawicy.

Najczęściej wybierane

Ostatnio oglądane